Radomir Bojić

Radomir Bojić

Direktor

Osnivač i direktor građevinskog preduzeća „Borad“ d.o.o. Njegova vizija je malu građevinsku firmu dovela na mapu Srbije kao značajnog konkurenta u oblasti niskogradnje, visokogradnje, hidrogradnje i građevinsko-zanatskih radova.

Petar Petrović

Petar Petrović

Odgovorni izvođač radova

Osnivač i direktor građevinskog preduzeća „Borad“ d.o.o. Njegova vizija je malu građevinsku firmu dovela na mapu Srbije kao značajnog konkurenta u oblasti niskogradnje, visokogradnje, hidrogradnje i građevinsko-zanatskih radova.

Marko Markovic

Marko Markovic

Dipl.inž.građevine

Osnivač i direktor građevinskog preduzeća „Borad“ d.o.o. Njegova vizija je malu građevinsku firmu dovela na mapu Srbije kao značajnog konkurenta u oblasti niskogradnje, visokogradnje, hidrogradnje i građevinsko-zanatskih radova.

Radomir Bojić

Radomir Bojić

Direktor

Osnivač i direktor građevinskog preduzeća „Borad“ d.o.o. Njegova vizija je malu građevinsku firmu dovela na mapu Srbije kao značajnog konkurenta u oblasti niskogradnje, visokogradnje, hidrogradnje i građevinsko-zanatskih radova.

Petar Petrović

Petar Petrović

Odgovorni izvođač radova

Osnivač i direktor građevinskog preduzeća „Borad“ d.o.o. Njegova vizija je malu građevinsku firmu dovela na mapu Srbije kao značajnog konkurenta u oblasti niskogradnje, visokogradnje, hidrogradnje i građevinsko-zanatskih radova.

Marko Markovic

Marko Markovic

Dipl.inž.građevine

Osnivač i direktor građevinskog preduzeća „Borad“ d.o.o. Njegova vizija je malu građevinsku firmu dovela na mapu Srbije kao značajnog konkurenta u oblasti niskogradnje, visokogradnje, hidrogradnje i građevinsko-zanatskih radova.