Poslovno ime: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BORAD DOO SREMSKA MITROVICA

Skraćeno poslovno ime: BORAD DOO SREMSKA MITROVICA

Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Šifra delatnosti: 4311

Sedište: 22000 Sremska Mitrovica, Ul.Vladimira Matijevića 96A

Zakonski zastupnik: Radomir Bojić, direktor

MB: 20411848

PIB: 105574832

Kontakt podaci:

  • Imejl adresa 1: office@borad.rs
  • Imejl adresa 2: gr.bor@neobee.net
  • Telefon / Faks: 022/ 618 191
  • Veb sajt: www.borad.rs

Niskogradnja

100%

Visokogradnja

100%

Hidrogradnja

100%

Završni građevinski radovi

100%

Pratite naš Google+ profil.